Централен офис | Дистрибутори

 
 

 

 
Централен офис:  София 1202
ул. "Каменоделска" №5
Телефон: (02)936-75-52
Факс: (02)936-75-52
Лица за контакт:  Евгени Кирилов (Управител)
Веска Димитрова
Фирмени данни:  София 1202
ул. "Каменоделска" №5
Управител: Евгени Кирилов
Булстат: 203481128
Банка: ЦКБ клон София
BIC: CECBBGSF
IBAN: BG32 CECB 9790 10F8 3210 00
 
   
За нас | Продукти | Новини | За контакти | Ценова листа | Безплатно
Copyright © ЕДК Софт ООД 2015. Всички права запазени. Design by TemplatesBox.com